Program dydaktyczny

 

W przedszkolu Tęczowa Arka będziemy pracować w oparciu sprawdzone programy edukacyjne,
które zapewnią naszym przedszkolakom doskonały rozwój intelektualny, twórczy, fizyczny oraz społeczny.

 

 

Entliczek pentliczek Ku dziecku

 

W przedszkolu Tęczowa Arka będziemy realizować podstawę programową wychowania przedszkolnego opartą na programie „Ku dziecku” dr Teresy Parczewskiej i dr Barbary Bilewicz-Kuźni (Zakład Pedagogiki Przedszkolnej instytutu Pedagogiki UMCS W Lublinie).

„Ku dziecku” to kompleksowy, nowatorski program edukacji przedszkolnej, umożliwiający pracę z przedszkolakami w oparciu o serię „Entliczek Pentliczek” (Kajecik 4 latka, Kajecik 5 latka).

Program ten otrzymał nagrodę w konkursie MEN na najlepszy program wychowania przedszkolnego. Opiera się na teorii Inteligencji Wielorakich Howarda Gardnera. W świetle tej koncepcji każdy człowiek ma inny profil inteligencji o złożonej strukturze. Dlatego zadaniem nauczycieli u nas pracujących jest odkrycie i rozwijanie indywidualnych predyspozycji każdego dziecka.

 

Gardner wyróżnił następujące typy inteligencji: słowno-językowe, wizualno-przestrzenne, muzyczne, cielesno-kinestatyczne, logiczno-matematyczne, interpersonalne, intrapersonalne,  przyrodnicze i egzystencjalne.

Treści edukacyjne jakie będziemy realizować, oparte będą na rozwijaniu tych właśnie zdolności.

 

 

INTELIGENCJA JĘZYKOWA   INTELIGENCJA WIZUALNO-PRZESTRZENNA   INTELIGENCJA MUZYCZNA
         

INTELIGENCJA JĘZYKOWA
Dzieci układają rymowanki i krótkie wiersze, tworzą i opowiadają historyjki, swobodnie wyjaśniają znane nam przysłowia i powiedzenia.

 

INTELIGENCJA
WIZUALNO-PRZESTRZENNA
Dzieci uwielbiają rysować, malować, lepić i konstruować, dzięki czemu rozwijają swoją wyobraźnię i myślenie przestrzenne.

 

INTELIGENCJA MUZYCZNA
Dookoła otacza nas tajemniczy świat dźwięków, dzieci z chęcią odkrywają odgłosy przyrody: szum wiatru, morza, liści, padającego deszczu, śpiew ptaków, cykanie świerszczy. Zabawy z muzyką rozwijają ich wyobraźnię muzyczną.

 

INTELIGENCJA RUCHOWA   INTELIGENCJA LOGICZNO-MATEMATYCZNA   INTELIGENCJA INTERPERSONALNA
         

INTELIGENCJA RUCHOWA (CIELESNO-KINESTETYCZNA)
Dzieci wykonują ćwiczenia pozwalające kontrolować własną motorykę i ćwiczą zdolność manipulowania przedmiotami, dla rozwoju umysłu bardzo ważne znaczenie ma aktywność fizyczna.

 

INTELIGENCJA
LOGICZNO-MATEMATYCZNA
Zabawy matematyczne to bardzo dobry trening dla umysłu dziecka, wykorzystując gry, układanki, zabawy i zagadki matematyczne, kształtujemy pojęcia matematyczne

i rozwijamy logiczne myślenie w zakresie matematyki na poziomie przedszkolnym.

 

INTELIGENCJA INTERPERSONALNA
(ZEWNĄTRZOSOBOWA)

Zachęcamy każde dziecko do nawiązywania kontaktów, uczymy otwartości na drugiego człowieka, uczymy jak efektywnie komunikować się, jak rozpoznawać uczucia i pragnienia drugiej osoby i rozwiązywać trudne sytuacje.

 

INTELIGENCJA INTRAPERSONALNA   INTELIGENCJA PRZYRODNICZA   INTELIGENCJA EGZYSTENCJALNA
         

INTELIGENCJA INTRAPERSONALNA (WEWNĄTRZOSOBOWA)
Zachęcamy do poznawania własnych uczuć i emocji, do poznawania samego siebie (mocnych i słabych stron), uczymy umacniania wiary we własne możliwości.

 

INTELIGENCJA PRZYRODNICZA
Pomagamy dostrzec piękno przyrody i zrozumieć zjawiska w niej zachodzące oraz kształtujemy więzi emocjonalne z naturą.

 

INTELIGENCJA EGZYSTENCJALNA
Wzbudzamy zainteresowania życiem na Ziemi i poza nią, kształtujemy moralność religijną poprzez zwracanie uwagi na bycie dobrym dla innych ludzi, rodziców, rodzeństwa, rówieśników, a także zwierząt.

 

 

W naszym przedszkolu będziemy dokumentować rozwój każdego dziecka gromadząc i klasyfikując różne wytwory aktywności umieszczając je w specjalnym segregatorze, który nosi nazwę „Książka Przedszkolaka”. Będą tam zawarte  fotografie, prace plastyczne, oraz nagrania z zabaw swobodnych i kierowanych, świąt i uroczystości przedszkolnych, urodzin dzieci celebrowanych w przedszkolu, wycieczek oraz przedstawień.

 

W przedszkolu Tęczowa Arka przygotujemy kąciki służące do zabawy i uczenia się: kącik zabawy,

naukowo-eksperymentalny i matematyczny, muzyczny, odpoczynku, marzeń i kącik relaksacji. 

Nasi nauczyciele będą systematycznie poznawać i obserwować nasze Maluchy. Dziecko w wieku przedszkolnym przekazuje wiedzę o sobie za pomocą własnego działania, stąd będziemy się opierać na metodzie obserwacji. Na podstawie tego, nasi pedagodzy będą wypełniać tzw. kwestionariusz zdolności i osiągnięć dziecka w wieku przedszkolnym.

 

Dodatkowe programy edukacyjne to:

 

„Dziecięca matematyka” Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej

Program ten w atrakcyjnej, zabawowej formie przybliża dzieciom świat matematyki. Daje możliwość rozwinięcia pojęć matematycznych, a także dziecięcych uzdolnień przejawianych w tym kierunku.

 

Metoda Weroniki Sherborne

To metoda oparta na ruchu rozwijającym dla dzieci. Ćwiczenia prowadzone tą metodą przynoszą wiele korzyści dla dziecka. Prowadza do poznania siebie i własnego ciała. Budują pewność siebie i poczucie bezpieczeństwa. Ułatwiają nawiązanie kontaktu z innymi dziećmi.

 

Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz

Wykorzystując MDS uczymy dzieci liter, stosując bardzo atrakcyjną metodę wielozmysłowego uczenia się. Przedszkolak śpiewa, dotyka, mówi, słucha, rysuje, maluje, pisze, wykonuje ćwiczenia ruchowe, relaksuje się - wystepują więć różne rodzaje aktywności. W ten sposób jest pobudzony rozwój psychomotoryczny dzieci, następuje integracja wzrokowo-słuchowo-kinestatyczno-ruchowa, co jest niezbędne do prawidłowego opanowania umiejętności czytania i pisania.

 

Pedagogika zabawy

Z repertuaru tradycyjnych zabaw wybieramy tylko te, które nie stwarzają napięcia powodowanego nadmierną rywalizacją i nie ośmieszają jej uczestników. Metoda ta posługuje się różnymi środkami np. słowo pisane i mówione, gest, ruch, taniec, malowanie, dotyk, dźwięk, odgrywanie ról. Sytuacje stwarzane w trakcie zabawy uczą dzieci wypowiadania swoich uczuć na forum publicznym i poszanowania uczuć innych.