Rozkład dnia   

Rozkład dnia

     
6.30-8.30   Zabawy dowolne w/g zainteresowań dzieci: konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, integrujące grupę.
     
8.30-8.45   Zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania.
     
8.45-9.15   Śniadanie.
     
9.15-10.00   Realizacja zadań edukacyjnych w poszczególnych grupach.
     
10.00-10.45  

Zabawy ruchowe, zajęcia i zabawy na przedszkolnym placu zabaw, spacery.

 

10.45-11.00
 

"Zdrowa przekąska" (np.talerz owoców, sok)

 

11.00-11.50   Zajęcia dodatkowe: obowiązkowe- j. angielski i gimnastyka codziennie, zajęcia rytmiczno-taneczne (dwa razy w tygodniu); zajęcia dodatkowo płatne (różne)
     
11.50-12.00   Czynności porządkowo-higieniczne, przygotowanie do obiadu.
     
12.00-12.30   Obiad.
     
12.30-13.45   Odpoczynek poobiedni („kwadrans na bajkę”, ćwiczenia relaksacyjne, zabawy tematyczne i umuzykalniające).
     
13.45-14.15   Czynności porządkowe, mycie rąk.
     
14.15-14.30   Podwieczorek.
     
14.30-17.00   Zabawy i gry dydaktyczne, ćwiczenia gimnastyczne, ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości, zabawy dowolne w/g. zainteresowań.