Zapraszamy do świetlicy w godzinach 6.30-18.00  


Tęczowa świetlica


W naszym przedszkolu oferujemy świetlicę dla dzieci w wieku

6-7 lat. Pomysł ten zrodził się z faktu, że wiele rodziców aktywnie pracuje, nie mając do pomocy opiekunki lub dziadków, którzy mogliby zająć się dziećmi w godzinach ich pracy.


Świetlica będzie czynna od 6.45-17.00, a nasi pracownicy będą osobiście odbierać dzieci ze szkoły, która jest nieopodal. Odrobią z nimi lekcje, pobawią się, zaproponujemy też zajęcia plastyczne, gry edukacyjne i zabawy z językiem angielskim. Nasi podopieczni będą też mogli zjeść ciepły posiłek.

 

Opłaty za świetlicę w roku szkolnym 2012/2013:

 

  • Miesięczne czesne za 6 godzin dziennie wynosi - 350 zł,
  • Opłata godzinowa - pobyt dziecka w świetlicy 8 zł za każdą rozpoczętą godzinę,
  • Oferujemy możliwość wykupienia posiłków- 10 zł.

 

Zapraszamy dzieci w wieku od 6 do 7 lat w godzinach

od 6.45-17.00 od poniedziałku do piątku.